Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Prykhodchenko, V. F.
Shashenko, O. M.
Sdvyzhkova, O. O.
Prykhodchenko, O. V.
Pilyugin, V. I.
Приходченко, В. Ф.
Шашенко, О. М.
Сдвижкова, О. О.
Приходченко, О. В.
Пілюгін, В. І.
DOI
https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний гірничий університет
Анотація
To identify development regularities of a small-amplitude disturbance in terms of typical Western Donbas mine fields and to define the most efficient tendencies of its prediction.
Визначити закономірності розвитку малоамплітудної розривної порушеності на прикладі типових шахтних полів у Західному Донбасі та встановити найбільш ефективні напрямки її прогнозу.
Опис
Ключові слова
Western Donbas , coal deposits , small-amplitude disturbances , zonality , logging , caliper logging , Західний Донбас , вугільні пласти , мало-амплітудні розриви , зональність , каротаж , кавернометрія
Бібліографічний опис
Prykhodchenko, V. F., Shashenko, O. M., Sdvyzhkova, O. O., Prykhodchenko, O. V. & Pilyugin, V. I. (2020). Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 24-29. doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/024 .
Prykhodchenko V. F., Shashenko O. M., Sdvyzhkova O. O., Prykhodchenko O. V., Pilyugin V. I. Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 4. P. 24-29. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/024 .