Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання здобувачів за освітньо-професійною программою другого (магістерського) рівня «Аудит та консалтинг безпеки праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека»

Анотація
Методичні рекомендації включають пояснення щодо процедури виконання, оформлення та оцінювання індивідуального завдання, у т.ч. містять вихідні дані, перелік рекомендованої літератури, зразки оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для магістрів спеціальності 263 Цивільна безпека другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Аудит та консалтинг безпеки праці».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , безпека праці
Бібліографічний опис
Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання та оформлення індивідуального завдання здобувачів за освітньо-професійною программою другого (магістерського) рівня «Аудит та консалтинг безпеки праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» / уклад.: О. В. Латишева, Ю. В. Чуприна. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 48 с.