Human capital as a key element of strategy for sustainable development of industrial enterprise

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Rovenska, V. V.
Ровенська, В. В.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут економіки промисловості НАН України; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
Анотація
The article has developed a system of strategic indicators of the effectiveness of the human capital of industrial enterprise and it is proved that their use makes it possible to improve the quality of current and strategic planning in the enterprise, making it an effective element of the management system. It is substantiated the formalization of the strategy of effective use of the human capital enterprise by means of the balanced scorecard, which is the link between the formulation of the strategy and its implementation. The human capital plays a key role in all four aspects of the enterprise, since from competence and skill the realization of the goals of the remaining components in the system of sustainable development of the enterprise depends.
У статті розроблено систему стратегічних показників ефективності людського капіталу промислового підприємства та доведено, що їх використання дає можливість підвищувати якість поточного й стратегічного планування на підприємстві, робити його ефективним елементом системи управління. Обґрунтовано формалізацію стратегії ефективного використання людського капіталу підприємства здійснювати за допомогою збалансованої системи показників, що є сполучною ланкою між формулюванням стратегії і її втіленням. Людський капітал відіграє ключову роль у всіх чотирьох аспектах діяльності підприємства, тому що від компетентності й навичок працівників залежить реалізація цілей інших складових у системі сталого розвитку підприємства.
Опис
Ключові слова
human capital , sustainable development , strategy enterprise , strategic indicators , balanced scorecard , intangible assets , людський капітал , сталий розвиток , стратегія підприємства , стратегічні показники , збалансована система показників , нематеріальні активи
Бібліографічний опис
Rovenska, V. V. (2018). Human capital as a key element of strategy for sustainable development of industrial enterprise. Економічний вісник Донбасу,  4, 142–148.
Rovenska V. V. Human capital as a key element of strategy for sustainable development of industrial enterprise. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 4. С. 142–148.