Методи обчислювальної математики в обробці металів тиском

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Левченко, В. М.
Алієва, Л. І.
Малій, Х. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донбаська державна машинобудівна академія
Анотація
Розглянуто основні числові методи розв′язання трансцендентних та алгебраїчних рівнянь, систем лінійних та нелінійних рівнянь, наближення функцій, інтегрування та диференціювання. Наведено приклади використання числових методів для аналізу процесів обробки тиском. Призначено для студентів при вивченні курсів, пов′язаних з обчислювальною математикою, математичним моделюванням, програмуванням та САПР, може бути корисним аспірантам та інженерно-технічним працівникам.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Левченко В. М., Алієва Л. І., Малій Х. В. Методи обчислювальної математики в обробці металів тиском : посібник для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форм навчання. Краматорськ : ДДМА, 2020. 257 с.