Вплив стратегічного аналізу та стратегічного контролю на оцінку результативності та ефективності фінансової підтримки регіональної політики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Рекова, Н. Ю.
Rekova, N. Yu.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний унiверситет
Анотація
Статтю присвячено визначенню впливу стратегічного аналізу та стратегічного контролю на оцінку результативності та ефективності фінансової підтримки регіональної політики у державі. Розглянуто поняття стратегічного аналізу та стратегічного контролю в умовах забезпечення фінансової підтримки регіональної політики. Наведено показники виміру результативності та ефективності фінансової підтримки регіональної політики. Обґрунтовано позитивний вплив таких функцій стратегічного управління на оцінку результативності та ефективності фінансової підтримки регіональної політики.
The article is devoted to determining the impact of strategic analysis and strategic control on the evaluation of the effectiveness and efficiency of financial support for regional policy in the state. The concepts of strategic analysis and strategic control in the context of providing financial support for regional policy are considered. The indicators of measuring the effectiveness and efficiency of financial support for regional policy are given. The positive influence of such functions of strategic management on the evaluation of effectiveness and efficiency of financial support for regional policy is substantiated.
Опис
Ключові слова
стратегія , стратегічний аналіз , стратегічний контроль , регіональна політика , фінансова підтримка , оцінка результативності , ефективність , strategic , strategic analysis , strategic control , regional policy , financial support , evaluation of the effectiveness , efficiency
Бібліографічний опис
Рекова Н. Ю. Вплив стратегічного аналізу та стратегічного контролю на оцінку результативності та ефективності фінансової підтримки регіональної політики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 28, Ч. 1. С. 177–181.