Візуалізація даних та візуальна аналітика : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань здобувачів за освітньою-професійними програмами другого (магістерського) рівня «Бізнес-процеси та операційна ефективність» спеціальність 051 Економіка

Анотація
Методичні рекомендації включають завдання для виконання, опис критеріїв оцінювання індивідуальних завдань, стислі теоретичні відомості. Рекомендовано для магістрів спеціальності 051 Економіка всіх форм навчання.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , економіка , бізнес-процеси
Бібліографічний опис
Візуалізація даних та візуальна аналітика : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань здобувачів за освітньою-професійними програмами другого (магістерського) рівня «Бізнес-процеси та операційна ефективність» спеціальність 051 Економіка / уклад. Н. Ю. Шевченко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 35 с.