Метод побудови траєкторії розвитку підприємства для стратегічної цілі

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Москаленко, В. В.
Фонта, Н. Г.
Єршова, С. І.
Афанас’єв, О. В.
Moskalenko, V.  V.
Fonta, N.
Ershova, S.
Afanasyev, O.
DOI
https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Анотація
Розглянуто розв’язання однієї з задач стратегічного управління – побудова траєкторії розвитку підприємства. Запропоновано метод побудови траєкторії для можливої стратегії досягнення стратегічної цілі підприємства. Траєкторія представляє собою множину сегментів ринку за інтервалами стратегічного періоду, де підприємство плануватиме свою діяльність, щоб досягти стратегічної цілі. Ціль характеризується відповідними значеннями показників ефективності. На підставі траєкторій розвитку здійснюється вибір стратегії для кожної цілі, проводиться аналіз ефективності стратегічних цілей та можливість їх досягнення.
The article substantiates the relevance of solving strategic management problems. The problem of the strategic goals choice and the formation of strategies to achieve them are highlighted. It is necessary to conduct procedures of goals verification to solve it, i.e. define goals adequacy and strategies to achieve them, including analysis of the resources and the market com-pany's opportunities, determination of the strategies effectiveness, their feasibility and the desirability of achieving goals. It is proposed to use the trajectory approach for such a procedure. A set of possible strategies is formed to achieve each strategic goal.
Опис
Ключові слова
стратегічне управління , метод послідовного аналізу варіантів , траєкторія розвитку , ключові показники ефективності , система управління ефективністю підприємства , strategic management , development trajectory , the method of sequential analysis of options , performance indicators , performance management system
Бібліографічний опис
Москаленко В. В. Фонта Н. Г., Єршова С. І., Афанас’єв О. В. Метод побудови траєкторії розвитку підприємства для стратегічної цілі. Системи обробки інформації. 2019. № 2(157). С. 7–12. DOI: https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.01 .