Концептуальні основи формування корпоративної соціальної відповідальності

Ескіз недоступний
Дата
2020
Автори
Смирнова, І. І.
Чемерис, Є. Т.
Smyrnova, I. I.
Chemerys, Ye. T.
DOI
https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-3-34
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
У статті розглянуто концептуальні основи формування корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Відзначено різні підходи вчених до трактування поняття КСВ. Проаналізовано основні підходи до формування концепції КСВ, а також можливості імплементації окремих положень у сучасних реаліях України. Розглянуто види КСВ як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні компанії. Відзначено найбільш ефективні механізми керування КСВ, завдяки яким компаніям удається досягати істотних успіхів у період функціонування. Проаналізовано перешкоди на шляху впровадження КСВ як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні. Відзначено низку переваг від упровадження КСВ для ефективної діяльності компанії. Зазначено необхідність упровадження КСВ у діяльність сучасних компаній із метою поліпшення ділової репутації та конкурентоспроможності компаній.
The purpose of the article is to clarify the essence of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and to study the theoretical aspects of the development of its concept, as well as the possibility of implementation of certain provisions in modern realities of Ukraine. Various approaches of scientists to the interpretation of the essence of the concept of CSR are considered and the basic approaches to the concept of CSR are analyzed. It should be noted that the CSR policy should take into account the interaction of the environmental, economic and social sphere of the company’s activity in a common unity. It is noted that CSR spheres are divided into two types: internal and external and their main components are distinguished. Various approaches of scientists to the interpretation of the essence of the concept of CSR are considered and the basic approaches to the concept of CSR are analyzed. It should be noted that the CSR policy should take into account the interaction of the environmental, economic and social sphere of the company’s activity in a common unity.
Опис
Ключові слова
корпоративна соціальна відповідальність , концепція , соціальна відповідальність компаній , механізми керування , конкурентоспроможність , Corporate Social Responsibility , concept , management mechanisms , competitiveness
Бібліографічний опис
Смирнова І. І., Чемерис Є. Т. Концептуальні основи формування корпоративної соціальної відповідальності. Приазовський економічний вісник. 2020. № 3 (20). С. 195–201. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-3-34 .