Незворотні процеси в гірських масивах і захист об’єктів поверхні при підробці гірничими роботами : методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань (для студентів спеціальності 184 Гірництво усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Сахно, С. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають методичні пояснення до виконання індивідуальних завдань з графічними прикладами та варіантами для кожного здобувача; вимоги до їх оформлення, зразок титульної сторінки, список використаних джерел. Рекомендовано для студентів спеціальності 184 Гірництво другого (магістерського) рівня освіти, які вивчають «Незворотні процеси в гірських масивах і захист об’єктів поверхні при підробці гірничими роботами».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , гірнича справа , шахта , підземні роботи , родовища
Бібліографічний опис
Незворотні процеси в гірських масивах і захист об’єктів поверхні при підробці гірничими роботами : методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань (для студентів спеціальності 184 Гірництво усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти) / уклад. С. В. Сахно. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 33 с.