Управління проєктами та програмами : методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» (спеціальність 122 Комп’ютерні науки) та «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» (спеціальність 133 Галузеве машинобудування)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Шевченко, Н. Ю.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні рекомендації включають завдання для самостійної роботи студентів, стислі теоретичні відомості за темами завдань та перелік посилань на корисні джерела інформації. Рекомендовано для магістрів спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , самостійна робота , проєкт , управління
Бібліографічний опис
Управління проєктами та програмами : методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» (спеціальність 122 Комп’ютерні науки) та «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» (спеціальність 133 Галузеве машинобудування) / уклад. Н. Ю. Шевченко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 30 с.