Особливості формування змісту програми навчальної дисципліни з методології та організації досліджень для здобувачів вищої освіти з гірничо-металургійних спеціальностей магістерського рівня, які навчаються за дуальною формою навчання

Анотація
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна , здобувачі вищої освіти , навчання , методологія та організація досліджень
Бібліографічний опис
Кухар В. В. Особливості формування змісту програми навчальної дисципліни з методології та організації досліджень для здобувачів вищої освіти з гірничо-металургійних спеціальностей магістерського рівня, які навчаються за дуальною формою навчання. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року). Полтава : ПУЕТ, 2023. С. 1232–1238.