Методологія та організація досліджень за програмами операційної ефективності. Частина 3. Основи наукової творчості, професійні методи досліджень, вимірювання, обробка результатів та планування експерименту

Ескіз
Дата
2023
Автори
Кухар, В. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Третю частину курсу лекцій присвячено основам наукової методології удосконалення промислових об’єктів і процесів з метою синтезу нових технічних рішень, для чого розглянуто евристичні методи аналізу. Приділено увагу вивченню методів морфологічного аналізу, фокальних об’єктів, мозкового штурму, контрольних запитань і генетичного алгоритму. Розглянуто основи теорії розв’язання винахідницьких задач та пошуку технічних рішень шляхом розв’язання технічних протирічь алгоритмом вирішення винахідницьких задач. Подано відомості про методологію функціонально-вартісного аналізу. Викладені загальні поняття про методи вимірювання у гірничо-металургійному комплексі, характеристики засобів вимірювання. Надані загальні відомості про професійні методи дослідження у гірничо-металургійній галузі (основи геометричних методів і муарових смуг, методи руйнівного та неруйнівного контролю, металографічних досліджень, вимірювань напружень, деформацій, сил та моментів за допомогою тензометрів різних типів (електричних, струнних, механічних, оптичних). Подано загальні відомості про поляризаційно-оптичні, структурно-спадкові методи (лінії ковзання, крихких покрить, вимірювання твердості, мікроструктурний метод). Викладено основи методів чисельного розрахунку (варіаційні методи, кінцевих різниць, кінцевих та граничних елементів), відомості про найбільш поширені пакети комп’ютерного аналізу середовищ у різному агрегатному стані та основи методи цифрової трасерної візуалізації. Розглянуто основи статистичної обробки результатів дослідження та математичного планування експерименту (повний та дробовий факторні експерименти).
Опис
Ключові слова
методологія , технічне рішення , гірничо-меалургійна галузь
Бібліографічний опис
Методологія та організація досліджень за програмами операційної ефективності. Частина 3. Основи наукової творчості, професійні методи досліджень, вимірювання, обробка результатів та планування експерименту : курс лекцій з дисципліни «Методологія та організація досліджень за програмами операційної ефективності» (для студентів спеціальностей 132 «Матеріалознавство», 136 «Металургія» та 184 «Гірництво» усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти) / уклад. В. В. Кухар. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 180 с.