Спосіб холодної прокатки тонколистового металу

Ескіз
Дата
2020-02-25
Автори
Кармазіна, І. В.
Кухар, В. В.
Присяжний, А. Г.
Аніщенко, О. С.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Анотація
Спосіб холодної прокатки тонколистового металу включає декілька проходів з максимальним ступенем деформації на останньому проході. При цьому при прокатці на передостанньому проході забезпечують мінімальний ступінь деформації металу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 140462 Україна, МПК В 21 B 1/40, В 21 В 37/58. Спосіб холодної прокатки тонколистового металу / Кармазіна І. В., Кухар В. В., Присяжний А. Г., Аніщенко О. С.: заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201908909; заявл. 23.07.2019; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4. – 3 с.
Зібрання