Дослідження родючості ґрунтів сільськогосподарських угідь поблизу відвалів Рибальського кар'єру

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Петрушина, Г. О.
Максимова, Н. М.
Чушкіна, І. В.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Досліджений вплив відвалів гранітного кар’єру на родючість ґрунтів сільськогосподарських угіддь, що знаходяться поряд з відвалами. Виявлено, що у підніжжя відвалу ґрунти є слабогумусними, на краю поля поблизу відвалу – малогумусні, а на протилежному кінці поля від техногенного об’єкту – середньогумусні. У лежалих відвалах відбувається активне самозаростання його поверхні і внаслідок цього відбувається накопичення органічної речовини. Однак продовжується періодична відсипка розкривних порід, що негативно впливає на процес відновлення земель. Активізація суфозійних процесів поряд з відвалами також негативно впливає на стійкість рослинного покриву.
The impact of granite quarry dumps on soil fertility of agricultural land located near the dumps was studied. It was found that at the foot of the dump, the soils are low-humus, at the edge of the field near the dump, they are low-humus, and at the opposite end of the field from the man-made object, they are mediumhumus. In the dumps, there is an active self-overgrowth of its surface and, as a result, the accumulation of organic matter. However, periodic dumping of overburden rocks continues, which negatively affects the process of land renewal. The activation of suffusion processes near the dumps also has a negative impact on the stability of the vegetation cover.
Опис
Ключові слова
гранітний кар’єр , відвали , родючість ґрунтів , вміст органічної речовини , суфозія , granite quarry , dumps , soil fertility , organic matter content , suffusion
Бібліографічний опис
Петрушина Г. О., Максимова Н. М., Чушкіна І. В. Дослідження родючості ґрунтів сільськогосподарських угідь поблизу відвалів Рибальського кар'єру. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник матеріалів XХVІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 17 травня 2023 р. Київ, 2023. С. 123–125.