Дослідження енергоємкості процесу пересування екскаватора з чотирьохопорним крокуючим рушієм

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Крупко, І. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний політехнічний університет; Підйомно-транспортна академія наук України
Анотація
Розглянуто методику досліджень та визначення енергоємності привода крокуючого механізму за різних умов роботи, а саме прямолінійного руху, на підйом і поворот екскаватора за рахунок привода опорних елементів (лиж) однією зі сторін. Встановлено, що протягом одного циклу силові параметри приводу двічі змінюються в межах від максимальних значень до мінімальних. Сумарні енергетичні витрати в крокуючому рушії перевищують в два рази більші ніж в гусеничному при однакових умовах роботи.
Methodology of researches and determination of power-hungryness of engine of stepping mechanism is considered at different terms works, namely rectilineal motion, up grade and turn of power-shovel due to engine of supporting elements (skis) one of parties. It is set that during one cycle the power parameters of occasion twice change in limits from maximal values to minimum. Total power charges in a stepping mover exceed in two times more than in caterpillar at the equal terms of work.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крупко І. В. Дослідження енергоємкості процесу пересування екскаватора з чотирьохопорним крокуючим рушієм. Підйомно-транспортна техніка. 2018. № 3(59). С. 100–103.