Тhe influence of the constructive parameters of the supporting surface of the skis on the operation of the walking crane

Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Krupko, I. V.
Dzerzhinska, O. V.
Крупко, І. В.
Дзержинська, О. В.
ORCID
DOI
https://doi.org/10.26886/2520-7474.6(32)2018.1
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Центр міжнародного наукового співробітництва, видавництво "ТК Меганом"
Анотація
Modern construction provides for the widespread use of cranes. This is due to the need to work on weak soils when installing structures and equipment that have a large mass. Walking cranes have high maneuverability and maneuverability, in addition, they can be used in the initial stages of construction in conditions of insufficient development of the construction site. In this paper, the relationship between the pitch and height of the supporting elements of the ski walking boom crane, which depends on the ratio of vertical and horizontal forces acting on the supporting element of the ski movement mechanism, the height of the supporting element of the ski and the length of the ski walking boom crane, as well as soil properties.
Сучасне будівництво передбачає широке застосування вантажопідйомних кранів. Це викликано необхідністю роботи на слабких ґрунтах при монтажі споруд і обладнання, яке має велику масу. Крокуючі крани, мають високу прохідність і маневреність, крім цього можуть застосовуватися на початкових етапах будівництва в умовах недостатнього освоєння будівельного майданчика. В даній роботі встановлено залежність між кроком і висотою опорних елементів лижі крокуючого стрілового крану, яка залежить від співвідношення вертикальної і горизонтальної сил, що діють на опорний елемент лижі механізму пересування, висоти опорного елемента лижі і довжини лижі крокуючого стрілового крана, а також від властивостей ґрунту.
Опис
Ключові слова
walking crane , skid support elements , weak soils , permeability , крокуючий кран , опорні елементи лиж , слабкі ґрунти , прохідність
Бібліографічний опис
Krupko, I. V., Dzerzhinskaya, O. V. (2018). Тhe influence of the constructive parameters of the supporting surface of the skis on the operation of the walking crane. Paradigm of Knowledge, 6 (32), 5–14. doi: https://doi.org/10.26886/2520-7474.6(32)2018.1.
Krupko, I., Dzerzhinskaya, O. V. Тhe influence of the constructive parameters of the supporting surface of the skis on the operation of the walking crane. Paradigm of Knowledge. 2018. № 6 (32). P. 5–14. DOI: https://doi.org/10.26886/2520-7474.6(32)2018.1.