Пристрій для ротаційної роздачі розтрубів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-05-25
Автори
Аніщенко, О. С.
Кухар, В. В.
Присяжний, А. Г.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Анотація
Пристрій для ротаційної роздачі розтрубів містить привід, що забезпечує обертання деформуючого інструмента навколо двох центрів, один з яких знаходиться в площині перерізу інструмента. При цьому деформуючий інструмент виконаний у формі пуансона з поперечним перерізом у вигляді краплі. Пуансон має в перерізі контур лемніскати Бернуллі, який визначається за заданою формулою.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 125924 Україна, МПК B21D 41/02. Пристрій для ротаційної роздачі розтрубів / Аніщенко О. С., Кухар В. В., Присяжний А. Г. : заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201800302; заявл. 10.01.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
Зібрання