Застосування методів контрольних запитань та мозкового штурму для пошуку ефективних рішень з відсікання шлаку при випуску сталі з кисневого конвертеру

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Кухар, В. В.
Савенок, М. О.
Kukhar, V. V.
Savenok, M. O.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінницький національний технічний університет
Анотація
Проаналізовані способи відсікання шлаку при розливці сталі з кисневого конвертору. Показана необхідність удосконалення механізмів та способів відсікання шлаку для підвищення ефективності киснево-конверторної плавки та якості сталі. Показано застосування методів інтенсифікації творчої діяльності, таких як метод контрольних запитань та метод мозкового штурму, для аналізу стану питання та пошуку ефективних напрямків розв’язання проблеми ефективного відсікання шлаку при розливці сталі з кисневого конвертеру.
Methods of slag cut-off during steel casting from an BOF were analyzed. The necessity of improving the mechanisms and methods of cutting off slag in order to increase the efficiency of BOF melting and the quality of steel is shown. The application of methods of intensification of creative activity, such as the method of control questions and the method of brainstorming, is shown for analyzing the "state of the art" and finding effective area for solving the problem of effective cutting of slag when pouring steel from an oxygen converter.
Опис
Ключові слова
кисневий конвертер , плавка , розливка , ківш , відсікання шлаку , BOF , melting , pouring , ladle , slag cut-off
Бібліографічний опис
Кухар В. В., Савенок М. О. Застосування методів контрольних запитань та мозкового штурму для пошуку ефективних рішень з відсікання шлаку при випуску сталі з кисневого конвертеру. Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023 : Матерали IІІ Міжнародної науково-технічної конференції. (м. Вінниця, 01 – 03 червня 2023 р.). Вінниця : ВНТУ, 2023. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2023/paper/viewFile/17951/14959.