Розробка систем інтелектуального управління

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Сімкін, О. І.
Койфман, О. О.
Мірошниченко, В. І.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають тематику індивідуальних завдань, методичні пояснення щодо порядку їх виконання, критерії оцінювання виконаного індивідуального завдання, вимоги до його оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , індивідуальне завдання , автоматизація , комп‘ютерно-інтегровані технології
Бібліографічний опис
Розробка систем інтелектуального управління : методичні рекомендації до виконання міждисциплінарного курсового проєкту за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня спеціальності 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології / уклад.: О. І. Сімкін, О. О. Койфман, В. І. Мірошниченко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 30 с.