Аналіз технологічних підходів і досвіду відпрацювання хвостосховищ Кривбасу

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Жуков, С. О.
Григор’єв, Ю. І.
Луценко, С. О.
Joukov, S.
Hryhoriev, Yu. I.
Lutsenko, S. A.
DOI
https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.053
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний гірничий університет
Анотація
Ускладнення умов ведення відкритих гірничих робіт і складні зовнішні фактори неодмінно призведуть у майбутньому до погіршення техніко-економічних показників розробки родовищ. Комплексне освоєння родовищ є одним з перспективних варіантів виправлення даної ситуації, а цілеспрямоване формування і відпрацювання техногенних родовищ – головним способом розширення мінерально-сировинної бази Кривбасу. Метою даної роботи є узагальнення досвіду розробки хвостосховищ Кривбасу і теоретичних підходів щодо формування схем комплексної механізації їх відпрацювання для подальшого створення наукового підґру-нтя розширення сировинної бази Криворізького гірничо-видобувного комплексу.
Complication of the conditions of conducting open-pit mining operations and complex ex-ternal factors will certainly lead to the deterioration of technical and economic indicators of deposit development in the future. The complex development of deposits is one of the promising options for correcting this situation, and the purposeful formation and development of man-made deposits is the main way of expanding the mineral and raw material base of Kryvbas. The purpose of this work is to generalize the experience of developing Kryvbas tailings and theoretical approaches to the formation of schemes for complex mechanization of their processing for the further creation of a scientific basis for the expansion of the raw material base of the Kryvorizka mining complex.
Опис
Ключові слова
техногенне родовище , хвостосховище , земснаряд , схема комплексної механізації , комплексне освоєння родовищ корисних копалин , man-made deposit , tailings storage facility , dredger , scheme of complex mechanization , complex development of mineral deposits
Бібліографічний опис
Жуков С. О., Григор’єв Ю. І., Луценко С. О. Аналіз технологічних підходів і досвіду відпрацювання хвостосховищ Кривбасу. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2022. № 71. С. 53-61. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.053 .