Менеджмент : методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни (для студентів спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Шкрабак, І. В.
Харченко, О. С.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають тематику курсових робіт, методичні пояснення щодо порядку їх виконання, вимоги до структури, змісту та оформлення курсової роботи, критерії оцінювання виконаної курсової роботи та її захисту. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання.
Опис
Ключові слова
курсова робота , критерій оцінювання , методичне пояснення
Бібліографічний опис
Менеджмент : методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни (для студентів спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / уклад.: І. В. Шкрабак, О. С. Харченко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 18 с.