Особливості конструкції та основні напрямки удосконалення крокуючого рушія потужних технологічних машин

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Фідровска, Н. М.
Ярижко, О. В.
Крупко, І. В.
Fidrovskaya, N. M.
Yarizhko, O. V.
Krupko, I. V.
ORCID
DOI
10.30977/BUL.2219-5548.2021.95.0.129
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Розглянуто особливості конструкції та процесу пересування технологічних машин, обладнаних чотирьохопорним крокуючим рушієм, із методикою визначення основних параметрів такого механізму. Показано фактори, що впливають на роботу привода такого механізму, їх вплив на ефективність та показано основні шляхи удосконалення такого механізму пересування.
The peculiarities of the design and process of movement of technological machines equipped with a four-axle stepping motor with the method of determining the main parametersof such a mecha-nism are considered.The factors influencing the operation of the drive of such a mechanism, their impact on efficiency and the main ways to improve such a mechanism of movement are shown.
Опис
Ключові слова
крокуючий рушій , екскаватор , технологічні машини , ексцентриковий привід , замкнутий кінематичний контур , стійкість , walking propulsion , excavator , techno-logical machines , eccentric drive , closed kinematic circuit , stability
Бібліографічний опис
Фідровска Н. М., Ярижко О. В., Крупко І. В. Особливості конструкції та основні напрямки удосконалення крокуючого рушія потужних технологічних машин. Вісник ХНАДУ. 2021. Вип. 95. С. 129–133. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2021.95.0.129.