Оцінка рівня забрудненості водних ресурсів

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Максимова, Н. М.
Чушкіна, І. В.
DOI
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf»
Анотація
На підставі даних лабораторних досліджень виконана інтегральна оцінка якості водних ресурсів с. Мала Білозерка. Аналітичні дослідження носять пошуковий характер інтегральної оцінки рівня забрудненості місцевості і виконані методом, який запропонований дослідниками Крижановським Є.М. та Давидовою І.В., носить рекомендований характер та заснований на алгоритмі офіційно затвердженої методики КНД 211.1.1.106 «Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод (в системі Мінекоресурсів)». За результатами розрахунку загального коефіцієнту забрудненості виявлено, що місцеві водні ресурси характеризуються як брудні, незважаючи на досить високу якість підземних вод, які використовуються в якості джерела для питного водопостачання сільського населення.
Опис
Ключові слова
інтегральна оцінка , коефіцієнт забрудненості , якість поверхневих та підземних вод , гідрохімічні показники
Бібліографічний опис
Максимова Н. М., Чушкіна І. В. Оцінка рівня забрудненості водних ресурсів. Theory and Practice of Science: Key Aspects : proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference, July 19-20, 2021. Rome, Italy, 2021. Vol. 67. Р. 333–339. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2021 .