Інтелектуальні системи управління : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інтелектуальні системи управління» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Разживін, О. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Лабораторні роботи присвячено роботі інтелектуальний систем управління в реальному часі з метою вироблення керуючих рішень у темпі надходження нової інформації, тому обчислювальні ресурси традиційних комп'ютерів швидко виявляються вичерпаними, якщо реалізується досить складна штучних нейронних мереж. Така ситуація характерна для систем аналізу та стиснення зображень, при управлінні технологічними процесами та рухомими об'єктами. У зв'язку з цим велике практичне значення набувають питання використання спеціалізованих обчислювальних засобів, що допускають паралельну обробку інформації. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти).
Опис
Ключові слова
інтелектуальні системи управління , нейронна мережа , керуючі рішення , технологічний процес , обробка інформації
Бібліографічний опис
Інтелектуальні системи управління : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інтелектуальні системи управління» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти) / уклад. О. В. Разживін. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 231 с.