Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні системи управління у гірничо-металургійному виробництві»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Мірошниченко, В. І.
Сімкін, О. І.
Койфман, О. О.
Разживін, О. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають пояснення щодо процедури підготовки, виконання і захисту кваліфікаційної роботи, а також рекомендації і вимоги до її змісту та оформлення. Рекомендовано для магістрів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Інтелектуальні системи управління у гірничо-металургійному виробництві».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , автоматизація , комп’ютерно-інтегровані технології , кваліфікаційна робота
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні системи управління у гірничо-металургійному виробництві» другого (магістерського) рівня спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: В. І. Мірошниченко, О. І. Сімкін, О. О. Койфман, О. В. Разживін. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 41 с.