Спосіб інтенсивного пластичного деформування

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Алієва, Л. І.
Алієв, І. С.
Малій, Х. В.
Корденко, М. Ю.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Анотація
Спосіб інтенсивного пластичного деформування полягає в обробці заготівки з накопиченням пластичної деформації шляхом багаторазового повторення циклів деформування заготівки зворотно-поступально рухомими пуансонами через суміжні канали матриці, які перетинаються і мають рівні між собою поперечні перерізи. Деформування заготівки відбувається шляхом бокового видавлювання з двосторонньою подачею металу в пару одновісних симетричних каналів матриці зворотно-поступальним переміщенням двох пар деформуючих пуансонів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 133940 Україна, МПК  B21J 5/00, B21K 21/00. Спосіб інтенсивного пластичного деформування / Алієва Л. І., Алієв І. С., Малій Х. В., Корденко М. Ю.: заявник та патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. – №  u 2018 11779; заявл. 29.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 6 с.
Зібрання