Зниження виробничих ризиків при проведенні робіт з ремонту та обслуговування техніки

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Майстренко, В. В.
Володченкова, Н. В.
Токар, О. О.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Створення здорових і безпечних умов праці – основне завдання роботодавця при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Під час проведення робіт по ремонту та обслуговуванню техніки найбільш дієвим заходом зі зниження виробничих ризиків є застосування системиблокування, маркування та перевірки (БМП), призначенням якої є використання процедури по встановленню відповідних блокувальних пристроїв у місцях підключення джерел небезпечної енергії щоб відключити прилади або обладнання та уникнути випадкової подачі живлення.
Creating healthy and safe working conditions is the main task of the employer when performing high-risk work. During the repair and maintenance of equipment, the most effective measure to reduce production risks is the use of blocking, marking and inspection (BMP), the purpose of which is to use the procedure to install appropriate blocking devices at hazardous energy sources to disconnect devices or equipment and avoidaccidental power supply.
Опис
Ключові слова
охорона праці , небезпечна енергія , виробничий ризик , labor protection , dangerous energy , production risk
Бібліографічний опис
Майстренко В. В., Володченкова Н. В., Токар О. О. Зниження виробничих ризиків при проведенні робіт з ремонту та обслуговування техніки. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : Матераіли двадцять п'ятої всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 20 травня 2021 р. Київ, 2021. С. 136–139.