Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Металургія сталі» спеціальності 136 «Металургія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Латишева, О. В.
Малієнко, А. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Проєктний менеджмент» включають інформацію щодо змісту модулів та тем дисципліни, планів практичних занять, а також перелік тестів для підготовки до проміжного та підсумкового контролю, перелік основної та додаткової літератури, порядок розподілу балів за видами робіт, що виконуються здобувачами вищої освіти протягом вивчення дисципліни, критерії оцінювання індивідуального завдання, вимоги до його оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для студентів спеціальності 136 «Металургія» другого (магістерського) рівня освіти.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації , менеджмент , металургія , вивчення дисципліни
Бібліографічний опис
Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Металургія сталі» спеціальності 136 «Металургія» / уклад.: О. В. Латишева, А. В. Малієнко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 65 с.