Врахування економічних чинників для забезпечення безпечних умов праці підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Кружилко, О. Є.
Майстренко, В. В.
Володченкова, Н. В.
Полукаров, О. І.
Полукаров, Ю. О.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Проаналізовано сучасні методи управління охороною праці на підприємстві. Наведено основні етапи створення ефективної системи економічного стимулювання як підсистеми системи управління. Отримано математичні моделі залежності втрат, пов’язаних з охороною праці, від відсотка виконання запланованих заходів.
Modern methods of labor protection management at the enterprise are analyzed. The main stages of creating an effective system of economic incentives as a subsystem of the management system are presented. Mathematical models of the dependence of occupational safety losses on the percentage of planned activities have been obtained.
Опис
Ключові слова
управління , методи управління , економічний чинник , умови праці , досліджуваний показник , management , management methods , economic factor , working conditions , the studied indicator
Бібліографічний опис
Кружилко О. Є., Майстренко В. В., Володченкова Н. В., Полукаров О. І., Полукаров Ю. О. Врахування економічних чинників для забезпечення безпечних умов праці підприємства. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : зб. матеріалів XXVІ Всеукраїнська науково-метод. конф., м. Київ. 19 травня 2022 р. Київ, 2022. С. 100–104.