Професійні компетенції фахівця з охорони праці

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Володченкова, Н. В.
Накемпій, О. К.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Створення здорових і безпечних умов праці – основна роль роботодавця. Для контролю та координації у дотриманні таких умов на підприємстві створюється служба охорони праці, до складу якої входять фахівці, які повинні володіти певними знаннями, уміннями та навичками. Міжнародним інститутом охорони праці (IOSH) було проведено дослідження у 111 країнах, щодо визначення компетенцій, якими повинен володіти сучасний фахівець у галузі безпеки і охорони праці.
The creation of a healthy and safe working environment is the main role of the employer. To control and coordinate the observance of such conditions at the enterprise, a labor protection service is created, which includes specialists who must have certain knowledge, skills and abilities.The Institute of Occupational Safety and Health (IOSH) conducted a study in 111 countries to determine the competencies that a modern occupational safety and health professional should have.
Опис
Ключові слова
компетенції , безпека , охорона праці , фахівець , competence , safety , labor protection , specialist
Бібліографічний опис
Володченкова Н. В., Накемпій О. К. Професійні компетенції фахівця з охорони праці. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : матеріали XXIV Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 20 травня 2021 р. Київ, 2021. С. 13–15.