Спосіб виготовлення дроту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-07-25
Автори
Аніщенко, О. С.
Кухар, В. В.
Присяжний, А. Г.
Мкртчян, Є. А.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 127189 Україна, МПК B21С 9/00. Спосіб виготовлення дроту / Аніщенко О. С., Кухар В. В., Присяжний А. Г., Мкртчян Є. А. : заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201800292; заявл. 10.01.2018; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. – 3 с.
Зібрання