Дослідження впливу відвалів гранітного кар’єру на родючість ґрунтів

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Петрушина, Г. О.
Максимова, Н. М.
Чушкіна, І. В.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Анотація
Верхня частина літосфери, яка безпосередньо виступає як мінеральна основа біосфери, в даний час зазнає дедалі більшого антропогенного впливу. Великий вплив на екологічний стан літосфери мають кар’єри – штучні геологічні та географічні об’єкти, створювані як місця видобутку тих чи інших корисних копалин у відкритий спосіб. Внаслідок розкривних робіт, покривні породи переміщуються у відвали, при цьому порушується ґрунтовий покрив, вирубуються дерева, порушується балансовий режим підземних вод.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петрушина Г. О., Максимова Н. М., Чушкіна І. В. Дослідження впливу відвалів гранітного кар’єру на родючість ґрунтів. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали ІХ Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції, м. Київ, 28 квітня 2023 р. Київ, 2023. С. 122–123.