Удосконалення пошуку радіоактивних речовин за допомогою комплексування радіометричних та геофізичнорозвідувальних методів

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Наконечний, В. Г.
Пікареня, Д. С.
Орлінська, О. В.
Бєлянська, О. Р.
Гунько, С. О.
Nakonechnyi, V. G.
Pikarenia, D. S.
Orlinska, O. V.
Byelyanska, О. R.
Hunko, S. O.
DOI
https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.3-48.20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Анотація
У статті наведено результати аналізу та інтерпретації даних, що отриманих при дослідженні на північному майданчику колишнього ВО ПХЗ у місті Кам’янське. Встановлено, що дані, отримані під час радіологічних досліджень, мають зв’язок з даними природного електромагнітного поля Землі, що надає можливість, за допомогою останнього, корегувати результати досліджень та підвищувати їх точність та оперативність. Зони аномальних даних дають змогу локалізувати знаходження джерел випромінення у дуже короткий час. У результаті досліджень нами виявлені джерела радіаційного випромінювання на окремій ділянці підприємства, що підтвердили адекватність застосування даних методів з метою локалізації загрози навколишньому природному середовищу та здоров’ю населення міста.
The article presents the results of the analysis and interpretation of data obtained during the research at the northern site of the nowdefunct Prydniprovskyi Chemical Plant (PChP) in Kamianske. It is established that the data obtained during radiological studies have a connection with the data of the Earth’s natural electromagnetic field, which makes it possible to correct the results of studies and increase their accuracy and efficiency. The anomalous data zones allow to localise radiation sources in a very short time. As a result of the surveys, we identified sources of radiation at that separate site of the now-defunct PChP, which confirmed the adequacy of the applied methods for localising threats to the environment and public health.
Опис
Ключові слова
радіоактивні елементи , радон , екологічна безпека , комплексування радіологічних методів , геофізично-розвідувальні методи , radioactive elements , radon , environmental security , combination of radiological methods , geophysical exploration methods
Бібліографічний опис
Наконечний В. Г., Пікареня Д. С., Орлінська О. В., Бєлянська О. Р., Гунько С. О. Удосконалення пошуку радіоактивних речовин за допомогою комплексування радіометричних та геофізичнорозвідувальних методів. Екологічні науки. 2023. № 3 (48). С. 126–131. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.3-48.20.