Спосіб виготовлення біметалевих виробів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Автори
Алієва, Л. І.
Мартинов, С. В.
Малій, Х. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державна служба інтелектуальної власності України
Анотація
Спосіб виготовлення біметалевих виробів полягає у видавлюванні пуансоном металу в порожнину. Виконують радіальне доцентрове висадження порожнистої заготовки та охоплення фланцем, що при цьому отримують, іншої порожнистої заготівки.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 79735 Україна, МПК  B21K 21/00. Спосіб виготовлення біметалевих виробів / Алієва Л. І., Мартинов С. В., Гончарук Х. В.: заявник та патентовласник Донбаська державна машинобудівна академія. – №  u 2012 13571; заявл. 27.11.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. – 4 с.
Зібрання