Автоматизація технологічних процесів і виробництв у чорній металургії

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Кравченко, В. П.
Койфман, О. О.
Сімкін, О. І.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
У посібнику розглянуто питання автоматизації технологічних процесів і виробництв на прикладі галузі чорної металургії. У першому розділі представлені структура, основні задачі та технічні засоби систем автоматизації. Далі в окремих розділах розглянуто системи автоматизації агломераційного та доменного, сталеплавильного та прокатного виробництв. Розгляд систем автоматизації кожного технологічного процесу починається з його короткого опису і формулювання основних задач контролю та управління. Після цього даються основні математичні залежності й алгоритми контролю та управління технологічним процесом. Далі розглядаються побудовані на їх основі структури наявних на металургійних підприємствах систем автоматизації. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» і може використовуватись інженерно-технічним персоналом на відповідному металургійному виробництві.
Опис
Ключові слова
технологічний процес , система автоматизації , контроль та управління процесом , металургійне підприємство
Бібліографічний опис
Кравченко В. П., Койфман О. О., Сімкін О. І. Автоматизація технологічних процесів і виробництв у чорній металургії : навчальний посібник. Одеса : Олді+, 2023. 276 с.