Практикум з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Хілов, В. С.
Койфман, О. О.
Рухлов, А. В.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+
Анотація
Навчальний посібник спрямовано на поглиблення вивчення бакалаврами фундаментальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». У наданій першій частині посібника проаналізовані стаціонарні процеси в лінійних колах постійного, гармонійних однофазних, трифазних і полігармонійних струмів. У стислій формі узагальнено та викладено особливості методів аналізу електричних кіл, приведені характерні електричні кола, числові приклади розрахунків, індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи, задачі та питання для самоконтролю отриманих знань. Наведено приклади розв’язання розрахунково-графічних робіт з аналізу кіл постійного струму, синусоїдального струму та трифазних кіл, надані методичні вказівки щодо їх виконання. Навчальний посібник дозволяє полегшити вивчення курсу «Теоретичні основи електротехніки» та є доповненням до лекційного та лабораторного курсу з цієї дисципліни. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та може використовуватись інженерно-технічним персоналом при розрахунках електротехнічного обладнання підприємств гірничо-металургійного виробництва.
Опис
Ключові слова
електротехніка , електричний струм , електричне коло , лінійне коло , електро-технічне обладнання
Бібліографічний опис
Хілов В. С., Койфман О. О., Рухлов А. В. Практикум з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Стаціонарні процеси у лінійних колах постійних, гармонійних однофазних, трифазних і полігармонійних струмів. Одеса : Олді+, 2024. 186 с.