Економічна ефективність застосування геофізичних методів під час діагностики технічного стану регулюючого басейну

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Чушкіна, І. В.
Максимова, Н. М.
Орлінська, О. В.
Пікареня, Д. С.
Гапіч, Г. В.
Chushkina, I. V.
Maksymova, N. M.
Orlinska, O. V.
Pikarenia, D. S.
Hapich, H. V.
DOI
https://doi.org/10.33271/crpnmu/66.267
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний ТУ «Дніпровська політехніка»
Анотація
Обґрунтувано економічну доцільність широкого впровадження в практику застосу-вання комплексу високовартісних геофізичних методів для оцінки технічного стану гідротех-нічних споруд класу відповідальності (наслідків) СС-1.
To substantiate the economic feasibility of widespread introduction into practice of using a complex of expensive geophysical methods for assessing the technical state of hydraulic structures of the class of responsibility (consequences) SS-1.
Опис
Ключові слова
економічна ефективність , комплекс геофізичних методів , гідротехнічні споруди , природне імпульсне електромагнітне поле Землі , вертикальне електричне зондування , economic efficiency , complex of geophysical methods , hydraulic structures , natural pulsed electromagnetic field of the Earth , vertical electrical sounding
Бібліографічний опис
Чушкіна І. В., Максимова Н. М., Орлінська О. В., Пікареня Д. С., Гапіч Г. В. Економічна ефективність застосування геофізичних методів під час діагностики технічного стану регулюючого басейну. Збірник наукових праць НГУ. 2021. № 66. С. 267–281. DOI: https://doi.org/10.33271/crpnmu/66.267 .