Проведення контролю стану повітря металургійного підприємства з використанням чек-листа по запиленості

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Володченкова, Н. В.
Кружилко, О. Є.
Майстренко, В. В.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Моніторинг і дослідження стану повітря робочих зон металургійних підприємств доводить, що хімічні речовини та їх суміші, що утворюються в наслідок діяльності цих підприємств, стають причиною забруднення повітря, що призводить до професійних та хронічних захворювань та смертей працівників, в наслідок таких захворювань. За масштабами утворення шкідливих сумішей пилу металургійні підприємства займають одне з провідних місць.
Monitoring and research of the air condition of the working areas of metallurgical enterprises proves that chemicals and their mixtures formed as a result of these enterprises cause air pollution, which leads to occupational and chronic diseases and deaths of workers as a result of such diseases. Metallurgical enterprises occupy one of the leading positions in terms of the scale of formation of harmful dust mixtures.
Опис
Ключові слова
пил , металургійне підприємство , ризик , робоче місце , dust , steel industry , risk , workplace environment
Бібліографічний опис
Володченкова Н. В., Кружилко О. Є., Майстренко В. В. Проведення контролю стану повітря металургійного підприємства з використанням чек-листа по запиленості. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : матеріали XXV Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 17-19 листопада 2021 р. Київ, 2021. С. 25–27.