Мастило для гарячої обробки металів тиском

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-05-29
Автори
Каргін, Б. С.
Кухар, В. В.
Каргін, С. Б.
Аніщенко, О. С.
Ткачов, Р. О.
Присяжний, А. Г.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Анотація
Мастило для гарячої обробки металів тиском містить воду, графітовмісну речовину та гідрат окису амонію. Додатково містить перекис водню, ортофосфорну кислоту та фтористий амоній, а як графітовмісну речовину - сажу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 129816 Україна, МПК C10M 173/02, C10M 125/02, C10N 30/06, C10N 40/24. Мастило для гарячої обробки металів тиском / Каргін Б.С.,  Кухар В. В., Каргін С. Б., Аніщенко О. С., Ткачов Р. О., Присяжний А. Г. : заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201805978; заявл. 29.05.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. – 3 с.
Зібрання