Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Металургія сталі» спеціальності 136 «Металургія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Латишева, О. В.
Малієнко, А. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань здисципліни «Проєктний менеджмент» включають інформацію щодо змісту та вихідних даних;містить перелік основної та додаткової літератури, критерії оцінювання індивідуального завдання, вимоги до його оформлення, включаючи зразок титульної сторінки.Рекомендовано для студентів спеціальності 136 «Металургія» другого (магістерського) рівня освіти.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації , менеджмент , індивідуальне завдання , металургія
Бібліографічний опис
Проєктний менеджмент : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Металургія сталі» спеціальності 136 «Металургія» / уклад.: О. В. Латишева, А. В. Малієнко. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 34 с.