«Заповідна справа та рекреаційні території» : методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Єсіпова, Н. Б.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні рекомендації містять практичні роботи за тематикою навчальної програми курсу і критерії їх оцінювання. За структурою практичні роботи складаються з теоретичної і практичної частини, містять приклади розрахунків, контрольні питання. Рекомендовано для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що вивчають дисципліну «Заповідна справа та рекреаційні території» як обов’язкову дисципліну.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , захист навколишнього середовища , природоохоронні території , природно-заповідний фонд
Бібліографічний опис
«Заповідна справа та рекреаційні території» : методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / уклад. Н. Б. Єсіпова. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 29 с.