Інтелектуальні системи управління. Ч.1

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Разживін, О. В.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Першу частину курсу лекцій присвячено кіберфізичним системам. Кіберфізичні системи розглядаються як складні розподілені системі, керовані або контрольовані комп'ютерними алгоритмами, з їх тісною інтеграцією з Інтернет та його користувачами. Розглянута технологія інтернет речей (Internet of Things, або IoT), які працюють у різних просторових і часових масштабах, з виявленням безлічі різних поведінкових модальностей та взаємодіють один з одним безліччю способів, які змінюються залежно від контексту.. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти).
Опис
Ключові слова
кіберфізична система , комп'ютерний алгоритм , інтернет речей
Бібліографічний опис
Інтелектуальні системи управління : курс лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи управління» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти). Частина 1. Кіберфізичні системи / уклад. О. В. Разживін. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 51 с.