Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Сучасні технології прокатного виробництва» за спеціальністю 136 Металургія галузі знань 13 Механічна інженерія

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Штода, М. М.
Грудкіна, Н. С.
Гурковська, С. С.
Доброносов, Ю. К.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають орієнтовну тематику та загальні відомості про курсові робіти, методичні пояснення щодо обсягу та структури курсової роботи, вказівки щодо виконання розділів курсової роботи та його окремих розділів, критерії оцінювання виконаної курсової роботи, вимоги до її оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для студентів, що навчаються за ОПП «Сучасні технології прокатного виробництва» спеціальності 136 Металургії другого (магістерського) рівня освіти.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки , курсова робота , металургія , прокатне виробництво , індивідуальне завдання
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Сучасні технології прокатного виробництва» за спеціальністю 136 Металургія галузі знань 13 Механічна інженерія / уклад.: М. М. Штода, Н. С. Грудкіна, С. С. Гурковська, Ю. К. Доброносов, Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2022. 25 с.