Теоретичні основи побудови методики оцінки професійного ризику, прийнятної для підприємств різних видів економічної діяльності

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Ткалич, І. М.
DOI
http://doi/10.30929/1995-0519.2019.3.113-119
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського»
Анотація
Відзначено, що діюча система управління охороною праці не забезпечує визначення пріоритетності профілактичних заходів з безпеки та гігієни праці, не сприяє запровадженню ефективного механізму економічного стимулювання роботодавців до створення належних, безпечних і здорових умов праці і не дає змоги роботодавцям вибирати дієвий спосіб управління охороною праці. Заходи реагування спрямовуються переважно на регулювання та посилення обов’язкових загальних вимог без урахування факторів ризику на виробництві. Проаналізовано світовий досвід з оцінки професійних ризиків. Враховуючи значну кількість існуючих методів оцінювання ризиків та неможливість створити універсальний метод, придатний для підприємств (організацій) будьякого виду економічної діяльності, наведено короткий опис, переваги та недоліки найбільш часто використовуваних в міжнародній практиці методів ідентифікації, аналізу і оцінювання ризику, їх поєднання або послідовнопаралельного застосування. Використання цих методів передбачає їх адаптацію до умов конкретного підприємства з урахуванням його специфіки. Найбільш привабливими для практичного використання можна вважати методи Елмері, Файн-Кінні та «Матриця наслідків / ймовірностей» через помірні вимоги до необхідних ресурсів, низьку ступінь невизначеності результатів та невисоку складність реалізації. За результатами проведених теоретичних досліджень розроблено методику оцінки професійного ризику, використання якої передбачає виконання визначеної послідовності етапів: організація робіт, ідентифікація небезпек, аналізування та оцінювання ризику, розробка та впровадження заходів. Заключний етап методики передбачає цілеспрямоване використання отриманих на попередніх етапах даних для обґрунтування заходів, спрямованих на усунення (за змогою) або мінімізацію ризиків. Для практичної реалізації викладеної методики необхідно розробити та впровадити інформаційну систему «Реєстр професійних ризиків». Ця система дозволить автоматизувати всі етапи, починаючи від збору даних, насамперед, про потенційні небезпеки та їх джерела, та закінчуючи розрахунком оцінки професійних ризиків на основі обраних методів.
Опис
Ключові слова
управління охороною праці , методи оцінки ризиків , інформаційна система
Бібліографічний опис
Ткалич І. М. Теоретичні основи побудови методики оцінки професійного ризику, прийнятної для підприємств різних видів економічної діяльності. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». 2019. № 3/(116). С. 113–119. DOI: http://doi/10.30929/1995-0519.2019.3.113-119.