English for metal forming engineering and research in metallurgy and material science

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Нікітіна, І. П.
Кирпита, Т. В.
Бояркін, В. В.
Кухар, В. В.
Малій, Х. В.
Хорошайло, О. С.
Nikitina, I. P.
Kyrpyta, T. V.
Boiarkin, V.  V.
Kukhar, V.  V.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"; Олді+
Анотація
The tutorial contains educational materials intended for Master’s students majoring in metallurgy and PhD students enrolled in degree programmes related to materials science and metallurgy. It comprises texts, exercises with supporting data, and a Ukrainian-English dictionary of professional terms that help to learn basic industry-specific terminology used in mechanical engineering, material properties, metalforming processes, and rolling technologies and machines.
Посібник містить навчальні матеріали для здобувачів вищої освіти, які навчаються за магістерськими освітніми програмами металургійного спрямування, та здобувачів рівня доктор філософії, які навчаються за освітніми програмами, пов’язаними з матеріалознавством та металургією. Представлені тексти, вправи з ілюстративним матеріалом та українсько-англійський словник професійних термінів, що допомагають засвоїти базову спеціальну термінологію в області механічної інженерії, властивостей матеріалів, процесів обробки матеріалів тиском, технологій та машин прокатного виробництва.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Nikitina, I., Kyrpyta, T., Boiarkin, V., Kukhar, V., Malii, K. & Khoroshailo, O. (2024). English for metal forming engineering and research in metallurgy and material science. Odesa : Oldi+.
English for metal forming engineering and research in metallurgy and material science : a tutorial / I. Nikitina et al. ; edited by prof. V. Kukhar. 2nd revised and expanded edition. Odesa : Oldi+, 2024. 144 p.