Визначення й оптимізація головних параметрів техногенного родовища

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Григор’єв, Ю. І.
Жуков, С. О.
Григор’єв, І. Є.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Криворізький національний університет
Анотація
Ускладнення умов ведення відкритих гірничих робіт і ринкова кон'юнктура вимагають пошуку нових, економічно доцільніших підходів щодо ведення відкритих гірничих робіт. Ком-плексне освоєння родовищ і є одним з найбільш перспективних та реальних напрямків покращення техніко-економічних показників роботи гірничовидобувних підприємств. Цілеспрямоване формування техногенних родовищ з оптимальними параметрами стосовно даної мети і подальше їх відпрацювання є одним з основних напрямів комплексного освоєння.
Опис
Ключові слова
гірничі роботи , родовище , гірничовидобувне підприємство
Бібліографічний опис
Григор’єв Ю. І., Жуков С. О., Григор’єв І. Є. Визначення й оптимізація головних параметрів техногенного родовища. Розвиток промисловості та суспільства : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, м. Кривий Ріг, 22-24 травня 2019 р. Кривий Ріг, 2019. Т. 1. С. 14.