Освоєння виробництва гарячекатаних рулонів зі сталі марки X52M для подальшого виробництва труб згідно з вимогами API-5L, на стані 1700 ПрАТ «ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Курпе, О. Г.
Кухар, В. В.
Шебаніц, О. М.
Kurpe, O. G.
Kukhar, V. V.
Shebanits, O.
ORCID
DOI
10.30929/1995-0519.2018.5.65-74
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КрНУ імені Михайла Остроградського
Анотація
В умовах стану 1700 ПрАТ «ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА» вперше розробленотехнологіюта виготовленоспособом термомеханічної контрольованої прокаткипартіюгарячекатаних рулонів розмірами 8х1260 мм зі сталі марки Х52Мдля подальшого виробництва електрозварних труб по стандарту API-5L. Технологія розроблена з вико-ристанням загальних вимог до виробництва прокату способом термомеханічної контрольованої прокатки з використанням математичної моделі технологічного процесу прокатки. При виробництві додатково застосованоконтрольоване повітряне охолодження рулонів до температури 450 оСпісля змотування, що забезпечує змен-шення товщини шару повітряної окалини та покращує якість поверхні, у томи числі при подальшому виготов-ленні електрозварних труб.Розроблена технологія дозволяєзабезпечити виробництво рулонів,які відповідають сучасним світовим вимогам та задовольняють потреби вітчизняних та закордонних виробників електрозварних труб. Визначенонаступні крокидослідженьз метою покращення якості та подальшого освоєння прокату для виробництва електрозварних труб по стандарту API-5L.
The article aims to developthe manufacturing process and production of hot-rolled coils of steel grade X52M by the method of thermomechanical controlled rolling at rolling mill 1700 facilities for further manufacturing of electric-welded pipes in accordance withAPI-5L.Methodology.Thetechnologyhasbeendevelopedapplyingthegen-eralrequirementsforrolledproductsproductionbythemethodofthermomechanicalcontrolledrollingapplying the mathematical model of the rolling technological process. Findings. Atrollingmill1700 facilities, PJSC“IlyichIronandSteelWorks”, forthefirsttimethetechnologyhasbeendevelopedandthebatchofhot-rolledcoils(8x1260mm)ofsteelgradeX52Mhas been producedbythemethodofthermomechanicalcontrolledrolling for furthermanufacturing of electric-welded pipes in accordance with API-5L. Thispaperconfirmsthe advantagesofthethermomechanicalrollingmethodduetospecialfeaturesofthechemicalcompositionandlowerstrengthlevelduringtheproductionincomparisontootherrollingmethods,andthepossibilitytoapplythismethodattheequipmentthat was not designed for manufacturingof products of such strength categories. The positive influence of Nb on microstructure forming and rolling products properties has been confirmedwith thermomechanical rolling method. Originality. Additionally, dur-ing the production, the controlled air cooling of coils has been applied up to 450 oC after coiling. This ensures the re-duction of air scale layer thickness and improves the surface quality, including the surface quality during further manu-facturing of electric-welded pipes.Practical value.Thedevelopedtechnologymakesitpossibletoensuretheproduc-tionofcoilswhichmeetthepresent-dayworldrequirementsandmeetthedemandsofdomesticand foreign producers of electric-welded pipes. Сonclusions.Therehavebeendeterminednextstagesoftheresearchtoimprovethequalityand for further development of rolled products production for manufacturing of electric-welded pipes in accordance with API-5L.
Опис
Ключові слова
термомеханічна контрольована прокатка , гарячекатані рулони , стандарт API-5L , сталь марки Х52М , технологія , thermomechanical controlled rolling , hot-rolled coils , standardAPI-5L , steel gradeХ52М , technology
Бібліографічний опис
Курпе О. Г., Кухар В. В., Шебаніц О. М. Освоєння виробництва гарячекатаних рулонів зі сталі марки X52M для подальшого виробництва труб згідно з вимогами API-5L, на стані 1700 ПрАТ «ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА». Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2018. № 5. С. 65–74.