Робототехнічні системи

Ескіз недоступний
Дата
2023
Автори
Налобіна, О. О.
Голотюк, М. В.
Крупко, І. В.
Гурковська, С. С.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА"
Анотація
Методичні вказівки включають тематику індивідуальних завдань, методичні пояснення щодо порядку їх виконання, критерії оцінювання виконаного індивідуального завдання, вимоги до його оформлення, включаючи зразок титульної сторінки. Рекомендовано для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування.
Опис
Ключові слова
курсовий проєкт , індивідуальне завдання , галузеве машинобудування , методичні вказівки
Бібліографічний опис
Робототехнічні системи : методичні рекомендації до виконання міждисциплінарного курсового проекту за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» другого (магістерського) рівня спеціальності 133 Галузеве машинобудування / уклад.: О. О. Налобіна, М. В. Голотюк, І. В. Крупко, С. С. Гурковська. Запоріжжя : ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», 2023. 34 с.