Вузол компенсації похибок напряму переміщення повзуна преса

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-10-10
Автори
Глазко, В. В.
Кухар, В. В.
Аніщенко, О. С.
Присяжний, А. Г.
ORCID
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Анотація
Вузол компенсації похибок напряму переміщення повзуна преса містить пружний елемент у вигляді шнура, накрученого з різними радіусами кривини між опорними поверхнями верхньої плити штампа та повзуна. Поверхні шнура, які контактують з опорними поверхнями верхньої плити штампа та повзуна, виконані плоско-паралельними, а шнур накручений з різною щільністю витків відносно вертикальної осі преса.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. 128989 Україна, МПК B21D 37/00, B30B 15/28. Вузол компенсації похибок напряму переміщення повзуна преса / Глазко В.В., Кухар В. В., Аніщенко О. С., Присяжний А. Г. : заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201805962; заявл. 29.05.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19. – 3 с.
Зібрання