Формування груп компетенцій фахівців з безпеки праці для моделі оцінки рівня професіоналізму

Ескіз недоступний
Дата
2021
Автори
Володченкова, Н. В.
Накемпій, О. К.
DOI
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Оцінка рівня професійних компетенцій фахівців з безпеки праці є складовою спрямованою на визначення сильних і слабких сторін підприємства, як елемент побудови позитивної культури безпеки та ефективної системи безпеки праці підприємства. В свою чергу, високий рівень організації системи безпеки праці сприяє зниженню виробничого травматизму та професійних захворювань, покращенню умов праці працівників.
Assessment of the level of professional competencies of occupational safety specialists is a component aimed at identifying the strengths and weaknesses of the enterprise, as an element of building a positive safety culture and an effective system of occupational safety. In turn, the high level of organization of the occupational safety system helps to reduce of occupational injuries and diseases, improve working conditions.
Опис
Ключові слова
компетенції , безпека , безпека праці , фахівець , competence , safety , labour protection , specialist
Бібліографічний опис
Володченкова Н. В., Накемпій О. К. Формування груп компетенцій фахівців з безпеки праці для моделі оцінки рівня професіоналізму. Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : матеріали XXV Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 17-19 листопада 2021 р. Київ, 2021. С.  28–30.